Jak obliczyć elastyczność popytu?

Bardzo przydatną umiejętnością podczas analizowania rynku jest umiejętność obliczania elastyczności popytu i podaży, czyli tego jak zachowuje się popyt lub podaż podczas zmian cen, dochodów, bądź też cen dóbr komplementarnych. W tej poradzie wytłumaczę, jak obliczać elastyczność popytu.

1

Cenowa elastyczność popytu.

Aby obliczyć cenową elastyczność popytu, należy podzielić procentową zmianę ceny dobra przez procentową zmianę wielkości zapotrzebowania. Bierzemy dwa dowolne punkty na krzywej popytu i odejmujemy od siebie ceny w każdym z nich, po czym mnożymy wynik przez 100%. Następnie postępujemy tak samo z wielkościami zapotrzebowania (odejmujemy je od siebie, mnożymy przez 100%). Dzielimy pierwszy z otrzymanych wyników przez drugi.


2

Dochodowa elastyczność popytu.

Dochodową elastyczność popytu obliczamy niemal tak samo jak cenową, z tym że tutaj zamiast obliczać procentową zmianę ceny, obliczamy procentową zmianę dochodów (w ten sam sposób co zmianę ceny w Kroku 1).


3

Mieszana elastyczność popytu.

Podobnie jak w poprzednim kroku, ograniczę się do napisania że obliczamy mieszaną elastyczność popyt niemal identycznie jak cenową. Tutaj zamiast obliczania procentowej zmiany ceny, obliczamy procentową zmianę ceny innego dobra.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 20.02.2011

Komentarze

Skomplikowane, ale wyjaśnione w zrozumiały sposób

Ostatnio zmieniony: 2013-02-25 20:38:22