Jak inwestować w fundusze inwestycyjne - część 1?

Fundusze inwestycyjne umożliwiają osobom nie mającym doświadczenia osiągnięcie większych zysków niż na lokacie. Wiąże się to zwykle z pewnym ryzykiem.

1

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Wikipedia definiuje fundusz jako:
„Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.”

Fundusze inwestycyjne możemy traktować jako instytucje, które pobierają od nas prowizję za możliwość osiągnięcia zysku.

Wyniki funduszy inwestycyjnych są w mniejszym lub większym stopniu zależne od koniunktury na giełdzie. Zależy to głównie od tego, czy fundusz inwestuje w obligacje, czy w akcje.


2

W co mogą inwestować fundusze inwestycyjne?
Istnieje wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych. Różnią się od siebie tym w co inwestują (akcje, obligacje, surowce, nieruchomości) i gdzie inwestują (w Polsce, czy na rynkach zagranicznych). Możemy je podzielić ze względu na typ inwestycji (wszystkie procenty to przybliżone dane z okresu 12 miesięcy):

 Obligacji (papierów dłużnych) - inwestują w obligacje. Cechuje je niski zysk i małe ryzyko straty. Takie fundusze mogą inwestować zarówno w Polskie, jak i zagraniczne obligacje. Najlepsze zarabiają od 5 do 15%.
 Rynku pieniężnego - podobnie jak fundusze obligacji inwestują w obligacje. Różnią się jednak kilkoma szczegółami. Oferują nieco niższy zysk, ale jeszcze większe bezpieczeństwo.
 Agresywnego wzrostu - te inwestują w akcje. Zwykle są to akcje spółek, które mają duże możliwości, lecz są dość małe. Są jednymi z najbardziej ryzykownych typów funduszy, ale dają szansę na naprawdę duży zysk. Czasami nawet ponad 40% rocznie.
 Akcji małych spółek - te kupują akcje małych firm z dobrymi perspektywami rozwoju z obrotu pozagiełdowego. Podobnie jak fundusze agresywnego wzrostu są ryzykowne, ale pozwalają na duży zysk.
 Stabilnego wzrostu - są to fundusze dość bezpieczne. Inwestują zarówno w akcje jak i obligacje. Zwykle więcej jest tych drugich. Wyniki najlepszych funduszy stabilnego wzrostu ledwo zbliżają się do 10%.
 Zrównoważone - są bardzo podobne do funduszy stabilnego wzrostu. Różnią się tym, że nieco więcej inwestują w akcje, a mniej w obligacje. Najlepsze osiągają 10-25%.


3
źródło: flickr.com, autor: Chiva Congelado źródło: flickr.com, autor: Chiva Congelado

Oprócz tego są fundusze inwestujące w surowce, nieruchomości i giełdy innych państw (np. USA, Pakistan, Brazylia, Rosja) oraz fundusze inwestujące w daną gałąź gospodarki np. motoryzację, telekomunikację, energetykę. Nie są one jednak tak popularne jak fundusze oparte na akcjach i obligacjach.


4

Podobne porady:

http://www.zaradni.pl/porada/3539,jak_i_w_co_inwestowac

http://www.zaradni.pl/porada/3559,jak_rozpoczac_inwestowanie_na_foreksie

http://www.zaradni.pl/porada/3578,jak_dobrze_inwestowac_na_gieldzie

http://www.zaradni.pl/porada/3648,jak_zostac_milionerem

http://www.zaradni.pl/porada/3750,jak_zabezpieczyc_swoja_przyszlosc_finansowa


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 08.10.2011

Komentarze

Jest to jakaś alternatywa w wypracowaniu długoterminowego zysku. Fajnie opisane i można wiele się dowiedzieć, jak rozpocząć inwestowanie w spore pieniądze. Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony: 2011-10-11 18:06:25