Jak dzielą się stopy procentowe?

W tym wpisie postaram się przedstawić rodzaje stóp procentowych na rynku międzybankowym. Kto ustala stopę WIBOR, która jest podstawą większości kredytów mieszkaniowych?

1

Wśród rynków pieniężnych najważniejsze znaczenie ma rynek lokat międzybankowych. Ukształtowane tam stopy procentowe Warsaw Interbank Bid Rate (WIBID) oraz Warsaw Interbank Borrowed Offered Rate (WIBOR) są powszechnie traktowane jako rynkowe ceny złotego.

* WIBOR określany jest jako roczna stopa procentowa, po jakiej bank jest skłonny udzielić kredytu innemu bankowi.
* WIBID określany jest jako roczna stopa procentowa, którą bank jest gotów zapłacić z środki przyjęte w depozyt od innych banków.

Stawki tych stóp procentowych są ustalane terminów :

* jednodniowych – O/N (Overnight) – wniesiona w dniu zawarcia kontraktu, T/N (Tomorrow-next) – wniesiona w pierwszym dniu roboczym po dniu zawarcia tkontraktu, S/N (Spot-next) – wniesiona drugim dniu roboczym po dniu zawarcia kontraktu,
* 1-tygodniowych (1W)
* 1-miesięcznych (1M)
* 3-miesięcznych (3M)
* 6-miesięcznych (6M)
* 1-rocznych (1Y)

Stopy te są zatem punktem odniesienia w operacjach z klientami, odzwierciedlają także rzeczywistą cenę pieniądza na rynku międzybankowym.

Stawki są obliczane w każdy dzień roboczy o godzinie 11, jako średnia arytmetyczna stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości. Jeżeli zostało podane mniej niż 8 stawek to odrzucane są tylko skrajne wartości. Jeżeli do kwotowania zgłosi się mniej niż 5 banków to nie dokonuje się fixingu. Banki biorące udział w fixingu zobowiązane są do zawierania transakcji z innymi uczestnikami w ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas odbytego fixingu. Stawki transakcji nie mogą być gorsze od zgłoszonych tego dnia. Rozwiązanie to ma zapobiegać manipulacji stawek oraz zdyscyplinować banki. Kwotowania w Polsce są przekazywane za pomocą Agencji Reutera, która została upoważniona do obliczania stawek WIBOR i WIBID.


2

Znaczenie lokat międzybankowych wynika m.in. z tego, że:

* stopy procentowe ukształtowane na tym rynku są traktowane jako rynkowa cena pieniądza
* rynek ten pozwala regulować płynność sektora bankowego
* poziom WIBOR wyznacza cenę kredytu ze zmiennym oprocentowaniem dla klientów według formuły WIBOR + stała marża banku
* istnieje związek ze stopami procentowymi banku centralnego i stopami WIBOR i WIBID na odpowiednie terminy; związek ten pozwala wpływać bankowi centralnemu na rynkową stopę procentową


3

Odpowiedniki zagraniczne:

Odpowiednikami stóp procentowych na warszawskim rynku międzybankowym są stopy procentowe w głównych ośrodkach finansowych, takie jak kwotowania na rynku międzybankowym w Londynie – LIBID i LIBOR, oraz stopy lokat międzybankowych w euro kwitowane w Brukseli – EURIBID i EURIBOR. Stawki polskiego rynku międzybankowego nie mają takiego znaczenia jak stawki londyńskie. Wykorzystywane są tylko na rynku krajowym.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Waro wiedziedź od czego zależy oprocentowanie kredytu hipotecznego


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 13.08.2010

Komentarze