Jak docenić pracowników i zmotywować ich do pracy?

Odpowiednie docenianie starań pracowników działa na nich motywująco. Dzięki temu chętniej angażują się w codzienne obowiązki zawodowe i wykazują się większą efektywnością. Pracodawcy powinni więc zadbać o to, aby nagradzać wysiłek podwładnych, ponieważ wpływa to korzystnie na całą firmę.

1

Korzystne benefity pozapłacowe

Korzystne benefity pozapłacowe

Benefity pozapłacowe są doskonałym motywatorem. Dzięki nim podwładni widzą, że firma docenia ich pracę i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. W rezultacie stają się bardziej produktywni oraz lojalni wobec przedsiębiorstwa.Jeżeli pracownicy wyjątkowo mocno angażują się w powierzane im zadania, warto wyróżnić ich odpowiednimi, pozapłacowymi dodatkami do wynagrodzenia. To jeden z popularnych sposobów wyrażenia uznania dla ich starań. Ciekawym rozwiązaniem jest wówczas karta podarunkowa. Najlepiej, aby miała szerokie zastosowanie. Tego typu upominki oferuje firma Edenred na stronie internetowej https://edenred.pl/karty/karta-podarunkowa.


2

Przedpłacona karta podarunkowa może być zasilona dowolną kwotą. Co istotne, pracownik, który ją dostał, ma szansę zrealizować otrzymane na niej środki finansowe w wybranym przez siebie punkcie handlowym – zarówno stacjonarnym, jak i internetowym. Dzięki temu może dostosować upominek do własnych upodobań, co znacząco zwiększa jego satysfakcję. Ponadto za pośrednictwem karty może dokonywać płatności bezgotówkowych lub mobilnych, co jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem. Tego typu benefit pozapłacowy jest więc świetnym sposobem na docenienie starań podwładnych. Stają się oni bardziej zmotywowani do dalszej pracy oraz rośnie ich lojalność wobec firmy, ponieważ czują, że pracodawca wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom.


3

Słowne pochwały i wyrazy uznania

Oprócz korzystnych benefitów pozapłacowych w formie prezentu, który jest dostosowany do preferencji konkretnej osoby, warto postawić na inne sposoby doceniania i motywowania podwładnych. Aby pracownicy czuli, że są ważni dla firmy, należy regularnie im o tym przypominać. Jeśli ktoś wyjątkowo wyróżnia się na tyle innych swoim zaangażowaniem czy pomysłami, warto, aby przełożony zakomunikował mu zadowolenie z jego pracy. Wbrew pozorom pochwały słowne mają bardzo duże znaczenie dla zatrudnionych. Choć nie przynoszą materialnych korzyści, pozytywnie oddziałują na poczucie własnej wartości i poziom zadowolenia. Tym samym sprawiają, że pracownik dobrze czuje się w swojej firmie, a także staje się do niej bardziej przywiązany oraz skory do dalszych wysiłków na jej rzecz. Gdy podwładny osiągnie więc nawet mały sukces, warto go pochwalić. Najlepiej zrobić to przy kliencie, dla którego pracuje lub przy całym zespole współpracowników z jego działu. Czasami gratulacje, a nawet zwykłe słowo „dziękuję” potrafi doskonale zmotywować, ponieważ pokazuje, że przełożony zauważa wkład pracownika w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 22.08.2020

Komentarze