Ile kosztuje ubezpieczenie domu?

Ochrona domu z polisy mieszkaniowej to najlepszy sposób na zabezpieczenie majątku przed skutkami różnych zdarzeń losowych. Jakość polisy przekłada się na jej skuteczność, dlatego zakres ochrony powinien być szeroki i skrojony na miarę potrzeb lokatora.

1

Jakie czynniki kształtują cenę polisy?

Jakie czynniki kształtują cenę polisy?

Dom można objąć ochroną w ramach podstawowej lub rozszerzonej ochrony. Podstawa pokrywa tylko szkody na murach i stałych elementach. Dzięki kalkulatorowi polis https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator można porównać różne oferty pod kątem zawartości i ceny – kompleksowa ochrona powinna obejmować mienie ruchome i lokatorów. Ubezpieczyciele proponują szereg rozszerzeń ułatwiających elastyczne dopasowanie zakresu ochrony do indywidualnych wymogów.Ryzyko ubezpieczeniowe oceniane jest na podstawie wielu przesłanek, przy czym najważniejsze są:wartość, lokalizacja i powierzchnia użytkowa domu,
rodzaj konstrukcji (palna lub niepalna),
stała suma ubezpieczenia i sumy gwarantowane, na które ubezpieczone są poszczególne zdarzenia,
rodzaj mienia,
przeznaczenie nieruchomości,
zabezpieczenia własne (monitoring, alarm, drzwi i okna antywłamaniowe etc.),
liczba i wiek lokatorów.


2

Na jaką kwotę ubezpieczyć dom?

Suma ubezpieczenia decyduje o wysokości odszkodowania. Przy jej ustalaniu trzeba mieć pewność, że świadczenie pokryje w całości poniesione straty. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać realnej wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia. Zachowanie precyzji ma tu szczególne znaczenie – w przeciwnym razie zachodzi ryzyko niedoubezpieczenia (przy zaniżonej wartości domu) lub nadubezpieczenia (przy zawyżonej wartości nieruchomości).W obu przypadkach ubezpieczony część kosztów likwidacji szkód musi opłacić z własnej kieszeni. W trakcie trwania umowy istnieje opcja podwyższenia sumy ubezpieczenia, jeśli wartość domu wzrosła, np. wskutek generalnego remontu.


3

Ochrona domu z polisy mieszkaniowej – jaki to koszt?

W Polsce polisy mieszkaniowe nie są drogie. Polacy na ubezpieczenie domu wydają średnio 300-500 zł rocznie, co nie jest dużą kwotą w porównaniu z kosztami likwidacji wielu szkód. Należy jednak pamiętać, aby nie kierować się ceną ubezpieczenia – kluczową rolę odgrywają sumy gwarantowane oraz zakres ochrony.Skuteczna ochrona domu z polisy mieszkaniowej wcale nie musi oznaczać sporych wydatków, co doskonale widać na poniższym przykładach opracowanych na podstawie kalkulatora rankomat.pl:Dom w Krotoszynie o wartości 500 tys. zł i powierzchni użytkowej 80 m kw., wybudowany w 2016 r. i zamieszkany przez rodzinę z dzieckiem.
Podstawowe ubezpieczenie chroniące mury i elementy stałe w razie pożaru i innych zdarzeń losowych można kupić już za 153 zł. Taka polisa nie zapewnia jednak kompleksowej ochrony, bo wyłączone jest z niej m.in. wyposażenie. Po rozszerzeniu podstawy i dopłaceniu 105 zł ubezpieczony zyskuje nie tylko zabezpieczenie murów i elementów stałych, ale również wyposażenia – z uwzględnieniem kradzieży z włamaniem. Różnica w cenie nie jest duża, ale w zakresie ochrony – znacząca.Dom w Toruniu o wartości 400 tys. zł i powierzchni użytkowej 120 m kw., wybudowany w 2016 r. i zamieszkany przez trzy dorosłe osoby.
Suma gwarantowana dla elementów stałych i ruchomości wynosi po 50 tys. zł. Najtańsze ubezpieczenie kosztuje 284 zł (uwzględnia m.in. home assistance i przepięcie), a najdroższe 413 zł (katalog zdarzeń jest znacznie szerszy, obejmuje m.in. powódź, dewastację i wandalizm).


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 16.02.2022

Komentarze