Godziny handlu na rynku Forex

Rynek Forex, nazywany również międzynarodową giełdą walutową, działa nieco inaczej niż rodzime giełdy papierów wartościowych. Przede wszystkim jest to rynek zdecentralizowany, gdzie nie ma jednej instytucji nadzorującej jego funkcjonowanie.

1

Na całym świecie działają rynki walutowe i powoduje to, że sesje notowania par walutowych mają różne godziny otwarcia i zamknięcia. Dlatego godziny handlu na rynku Forex są mocno rozciągnięte w czasie, przez co trader działający na tym międzynarodowym rynku walutowym może prowadzić swoje inwestycje niemal przez cały czas.


2

Specyfika funkcjonowania rynku Forex

Specyfika funkcjonowania rynku Forex

Międzynarodowy rynek walutowy Forex pozwala na prowadzenie inwestycji między innymi w oparciu o notowane tam pary walutowe (więcej: https://trading-academy.pl/co-to-jest-forex/). Inwestorzy zajmują długie lub krótkie pozycje, to znaczy, że kupują lub sprzedają wybrane waluty, mając nadzieję na wypracowanie zysku. Nie trzeba przy tym ograniczać się wyłącznie do krajowego rynku Forex. Można prowadzić inwestycje na rynkach Forex na całym świecie, co umożliwia wielu brokerów. Dzięki temu angażując się w takie inwestowanie, istnieją szanse na uczynienie z Forexu stałego, choć niestety ryzykownego źródła stałego dochodu.Specyfika rynku Forex powoduje, że jest to rynek działający całodobowo. Kiedy w Polsce giełda walutowa jest zamykana, otwiera się ona w Ameryce. Dlatego godziny handlu na Forexie i ich znajomość są bardzo ważne dla prowadzenia efektywnych inwestycji.


3

Godziny pracy rynku Forex

Trader chcący wejść na rynek Forex i inwestować na nim swój kapitał, powinien poznać godziny funkcjonowania tego rynku. W różnych okresach odbywają się bowiem sesje handlowe w poszczególnych krajach.Wejdź: XTB - godziny handlu na rynku ForexDo najważniejszych ośrodków handlu na międzynarodowym rynku walutowym Forex zalicza się takie miasta jak Londyn, Nowy Jork, Chicago, Frankfurt, Tokio, Wellington i Hong Kong. Ich rozmieszczenie na mapie świata wskazuje, że strefa czasowa jest tam zupełnie inna. To powoduje, że rynek Forex i handel na tym rynku uruchamiane są w zupełnie innych godzinach. Kiedy na przykład w Wellington inwestorzy mogą już zawierać pierwsze transakcje kupna i sprzedaży wybranych walorów walutowych, w Nowym Jorku panuje noc i nie ma możliwości prowadzenia inwestycji na rynku lokalnym. Traderzy działający na rynku Forex mają możliwość uzyskania dostępu nie tylko do swojego rodzimego rynku walutowego, ale i do rynków zagranicznych. W wyniku tego ogólne godziny funkcjonowania rynku Forex są wydłużone. Rynek ten działa całodobowo, ponad 5 dni w tygodniu z przerwą na weekendy, kiedy rynki „odpoczywają”.


4

Rozkład pracy rynku Forex

Sesje na Forexie zasadniczo rozpoczynają się już w niedzielę o godzinie 23. Najpierw „budzą” się do życia rynki na dalekim wschodzie. Według czasu polskiego jest to jednak godzina 23 w niedzielę i rynek Forex pracuje nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę przez dni powszechnie, aż do piątku do godziny 22. czasu polskiego. Wydłużone godziny pracy wynikają z decentralizacji rynku walutowego.Dla Forexu największym rynkiem jest ten generowany przez Londyn w Wielkiej Brytanii. Forex generuje tam 35 proc. swojego całkowitego obrotu globalnego. Rynek Forex rozpoczyna swoje funkcjonowanie w Londynie o godzinie 9. czasu polskiego, a kończy sesję o godzinie 18. naszego czasu. To wygodne również dla polskich traderów, ponieważ nie muszą oni śledzić notowań w środku nocy.Za oceanem sesje na Forexie rozpoczynają się i kończą w zupełnie innych godzinach niż w Europie. Nowojorski Forex generuje 20 proc. łącznego obrotu rynkowego, a sesje tam rozpoczynają się o godzinie 13. czasu polskiego i kończą o 22. czasu polskiego. W Sydney natomiast, w Australii sesja na Forexie zaczyna się o 22. czasu polskiego i kończy o 7 rano. W Tokio w Japonii z kolei Forex rozpoczyna swoje działanie o 24. i kończy o 9. rano czasu polskiego. Funkcjonowanie w takich sesjach przez tradera wymagać będzie od niego zmiany swojego trybu życia i przerzucenie się na nocne działanie, ale dzięki temu można inwestować dokładnie tak, jak inwestorowi wygodnie.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 03.03.2020

Komentarze