Autor Zaradni.pl

  1. 11 pkt. Adept

Autor Zaradni.pl o sobie:

Moje porady

  1. tematy pomocy: tagi, tagi2
Jak wyłączyć pracownika w postępowaniu administracyjnym (kpa)?

K.p.a przewiduje w rozdziale 5 kilka wyłączeń: pracownika organu administracji publicznej (art. 24 wyłączenie organu adm. publ (art. 25 wyłączenie członka organu kolegialnego (art. 27). Wyłączen...

Jak odmówić zeznań lub odpowiedzi na pytania w postępowaniu administracyjnym?

Chciałbym przedstawić w jaki sposób zgodnie z procedurą można odmówić czy to zeznań czy odpowiedzi na pytania bez narażania się na negatywne konsekwencje. Zwróćmy uwagę na rozróżnienia terminol...

Jak napisać wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego?

Wznowienie postępowania administracyjnego reguluje jako lex generalis k.p.a w r. 12 (art. 145-152). Wznowienie zaliczamy do systemu weryfikacji decyzji ostatecznych w trybach nadzwyczajnych post...

Jak napisać zażalenie w postępowaniu administracyjnym?

Postanowienia w postępowaniu administracyjnym dotyczą kwestii tzw. indcydentalnych (wpadkowych) i zasadniczo nie rozstrzygają spraw administracyjnych. Dotyczą jednak spraw często bardzo ważnych ...

Jak korzystać z bibliotek cyfrowych?

Korzystanie z bibliotek cyfrowych za darmo jest bardzo pomocne, zwłaszcza w pisaniu pracy licencjackiej czy magisterskiej. Warto bliżej zapoznać się z łatwo i darmowo dostępnymi serwisami tego t...

Jak wnieść odwołanie w postępowaniu administracyjnym?

Często decyzja wydana w pierwszej instancji nie zadowala nas. Możemy wnieść w bardzo prosty sposób odwołanie i często uzyskać o wiele korzystniejszą decyzję ostateczną.