Jak utworzyć korespondencję seryjną w Wordzie 2007?

W tej poradzie przedstawię jak utworzyć korespondencję seryjną w Wordzie 2007. Jeśli ktoś nie wie korespondencja seryjna polega na utworzeniu określonej liczby listów lub ogłoszeń o tej samej treści bez użycia opcji kopiuj/wklej, które są zaadresowane do określonej liczby adresatów.

1

Otwórz MS Word 2007 wejdź w menu Korespondencja następnie kliknij "Rozpocznij koresp. ser." i kliknij "Listy"


2

Następnie klikamy "Wybierz adresatów" i wciskamy "Listy"


3

Pojawia się okno z polami (Tytuł, Imię, Nazwisko, itd.) do których wpisujemy naszych adresatów. Aby dodać nowego adresata wciskamy przycisk na dole okna "Nowa pozycja". Po wpisaniu wszystkich adresatów klikamy "OK".


4

Następnie pojawi się okno zapisu. Wpisujemy dowolną nazwę naszego pliku, np."dane 2" i klikamy "Zapisz".


5

Następnie wstawiamy nasze pola do korespondencji. Wciskamy "Wstaw pola koresp. ser." i następnie klikamy pola, które chcemy wstawić. Po wstawieniu pola warto wcisnąć spację, żeby zachować odstęp między polami. Jeżeli wstawimy wszystkie pola (w przypadku tego przykładu to Imię i Nazwisko) ujrzymy efekt taki jak na zdjęciu.


6

Następnie wpisujemy treść naszej korespondencji i wciskamy z prawej strony " Zakończ i scal " a następnie "Edytuj poszczególne dokumenty..."


7

Po wykonaniu powyższego kroku zobaczymy okienko, jeśli jest zaznaczone "wszystko" klikamy "OK" i zobaczymy nowy dokument 6-stronicowy jeśli wpisaliśmy 6 adresatów jak w przykładzie. Na zdjęciu jest widoczna tylko pierwsza strona z zaproszeniem zaadresowanym do pierwszego adresaty z naszej listy.


Przeczytaj teraz:

  1. Autor Zaradni.pl

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 28.10.2012

Komentarze

Fajnie wytłumaczone.

Ostatnio zmieniony: 2012-11-05 18:10:27