Najnowsze porady

Jak uzyskać od pracodawcy zaległą pensję?

Zdarzają się takie sytuacje, gdy pracodawca nie płaci pracownikowi wynagrodzenia. Wielu z nas miało styczność z takowym przypadkiem (osobiście czy też wśród rodziny lub znajomych) Co zatem należy czynić...

Jak rozwiązać umowę zlecenie?

Zlecenie to umowa cywilnoprawna, przewidziana w Kodeksie cywilnym, jedna z tzw. umów śmieciowych. Poniżej przedstawiam zasady rozwiązania umowy zlecenia.

Jak ustalić, do którego sądu złożyć pozew o rozwód?

Częstym problemem jest ustalenie, do którego konkretnie sądu należy złożyć pozew o rozwód.\nMożna to łatwo ustalić kierując się poniższymi wskazówkami.

Jak złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie karnej?

W tej poradzie dowiecie się, jak po sporządzeniu sprzeciwu od wyroku nakazowego spowodować, aby trafił do sądu i jednocześnie odniósł skutek w postaci utraty mocy wyroku nakazowego.

Jak odwołać się od wyroku nakazowego w sprawie karnej?

W sprawach karnych, w przypadku niektórych występków sąd może skazać i wymierzyć karę bez przeprowadzenia rozprawy wydając wyrok nakazowy. Wyrok taki sąd doręcza oskarżonemu z pouczeniem iż w terminie...

Jak skompletować niezbędne dokumenty do złożenia pozwu o rozwód?

Skuteczne złożenie pozwu o rozwód wymaga zachowania minimum formalności. Jeśli nie zostaną spełnione – sąd nie przystąpi do rozpoznania sprawy.