Jak wykorzystać miękki enter i twardą spację?

Porada, która pokazuje proste mechanizmy zaawansowanych funkcji MS Word, czy OpenOffice. Dzięki ich znajomości zapobiegniesz niespodziewanych problemów związanych z rozjechaniem się tekstu, czy błędów edytorskich.

1
miękka spacja, twardy enter miękka spacja, twardy enter

Te edytorskie funkcje w takich programach jak MS Word, czy także OpenOffice są bardzo przydatne, gdyż umożliwiają kontrolę nad tekstem. Aby lepiej zapamiętać czym jest miękki enter i twarda spacja przedstawię je na konkretnych przykładach.


2

Jednoliterowe wyrazy – Błędem edytorskim i nie tylko jest pozostawianie ostatniego słowa jednoliterowego w wierszu. Ponieważ spójniki i przyimki są na tyle małe, że mogą zmieścić się jeszcze w poprzednim wierszu, zostają w nim ulegając jednocześnie rozłączeniu z drugim członem, który zostaje przeniesiony. np. „w drodze” Gdyby taki człon pojawił się na granicy dzielenia na końcu wiersza, literka „w” zostałaby, jednak „drodze” zostałoby przeniesione do nowego wiersza. Jest to jak wspomniałem błąd edytorski, bo tworzy nieładne zakończenie wiersza, ale jest to też błąd językowy, gdyż rozdzieleniu ulega jednostka logiczna. Aby zapobiec takiemu dzieleniu, wystarczy wstawić między te wyrazy twardą spację, które uniemożliwi rozdzielenie. Spacja twarda = (SHIFT+CTRL+SPACJA).


3

Nowe zdanie w akapicie – Czasem zależy nam na nowym zdaniu w obrębie tego samego akapitu. Wiadomo, akapit to jakaś myśl, idea, dlatego często pojawią się sytuacje, kiedy trzeba będzie zacząć zdanie od nowego wiersza w tym samym akapicie, bo dotyczy tej samej myśli. Wstawienie zwykłego entera spowoduje, że program automatycznie przeniesie kursor do nowego akapitu. Tego oczywiście nie chcemy. Zamiast wstawić zwykły znak przeniesienia, wstawiamy miękki enter, który rozpoczyna zdanie od nowej linii, ale w tym samym akapicie. Miękki enter = (SHIFT+ENTER).


4

Osoby świadome błędu jednoliterowych wyrazów na końcu wiersza próbują ten problem zlikwidować w inny sposób, np. przez wstawienie miękkiego entera, lub dodania kilku spacji, tak, by jednoliterowy wyraz się nie zmieścił i przeniósł do kolejnej linii. Te metody nie są jednak najlepsze, gdyż np. w momencie dodanie do wcześniejszego akapitu treści o którą uzupełniliśmy nasz dokument, spowoduje rozjechanie się tak zmodyfikowanego tekstu, przez co pojawią się błędy gorsze od tych pierwszych.


Przeczytaj teraz:

  1. Patryk Szadkowski

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 02.02.2011

Komentarze

Będzie ta wiedza dla mnie bardzo przydatna. Dzięki ;)

Ostatnio zmieniony: 2011-03-11 16:18:45