Jak pomóc zmarłym ofiarowując za ich dusze odpust zupełny?

Kościół Katolicki naucza, że dusze, które w momencie śmierci nie miały "na koncie" grzechów ciężkich, ale zostały im drobniejsze, nieodpokutowane przewinienia trafiają do czyśćca. Pokutują tam za swoje winy, jednak, zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, czas ich cierpień mogą skrócić żywi, ofiarowując w ich intencji odpusty - zupełne (całkowite) lub cząstkowe. W tej poradzie skupię się na tych pierwszych.

  • Czyste sumienie
  • Komunia Święta
  • Modlitwa
1

Aby uzyskać odpust całkowity, oprócz spełnienia pewnego ściśle określonego uczynku, z którym ów odpust się wiąże, trzeba spełnić jeszcze trzy warunki. Pierwszym z nich jest tzw. pełna dyspozycja duchowa. Oznacza to, że należy się wyspowiadać i uwolnić od wszelkiego przywiązania do grzechów (również lekkich, jak np. złe myśli, nałogi, nienawiść do sąsiada czy przeklinanie). Spowiedź nie musi odbyć się w tym samym dniu, co uzyskanie odpustu. Po jednej spowiedzi można uzyskać kilka odpustów tak długo, jak długo pozostaje się w pełnej dyspozycji duchowej.


2

Drugim stałym warunkiem jest przyjęcie sakramentu Komunii Świętej. Kościół zaleca w tym celu obecność na Mszy Świętej, nie jest to jednak konieczne do uzyskania ważnego odpustu zupełnego. Do uzyskania każdego odpustu konieczna jest osobna Komunia, inaczej, niż w wypadku spowiedzi. Nie musi ona być przyjęta w ten sam dzień, co uzyskanie odpustu, ale musi pozostawać w "połączeniu" z nim - chodzi tu o naszą intencję.


3

Trzecim stałym warunkiem jest modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego. Nie oznacza to, że mamy się modlić za Papieża, ale w tej samej intencji, w której On modli się w danym dniu (nie musimy jej znać). Kościół pozostawia dowolność co do wyboru modlitwy, jednak zaleca Modlitwę Pańską (Ojcze Nasz...) i Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo...). Podobnie jak w przypadku Komunii, dla każdego uzyskanego odpustu konieczna jest oddzielna modlitwa.


4

Poza wypełnieniem trzech stałych warunków, do uzyskania odpustu całkowitego konieczne jest wypełnienie jakiegoś uczynku. Jest ich wiele. Jednym z nich jest pobożne odwiedzenie cmentarza i modlitwa w intencji zmarłych w dniach od pierwszego do ósmego listopada.


5

Odpust całkowity można uzyskać także za pobożne odwiedzenie kościoła lub kaplicy i odmówienie tam Modlitwy Pańskiej (Ojcze Nasz...) oraz Credo (Wierzę w Boga...) w Dniu Zadusznym (2 listopada).


6

Są cztery sposoby uzyskania odpustu zupełnego w dowolny dzień roku. Pierwszym z nich jest pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej. Należy to zrobić w miejscu, gdzie jest założona droga krzyżowa (np. w kościele, na placyku przykościelnym itp.), przechodząc od jednej stacji do drugiej i rozważając mękę Pana Jezusa. W przypadku publicznej drogi krzyżowej (np. nabożeństwo w czasie Wielkiego Postu) wystarczy, że między stacjami przechodzi prowadzący.


7

Drugim sposobem otrzymania całkowitego odpustu w dowolny dzień roku jest odmówienie różańca. Należy to zrobić albo w jakiejś grupie (rodzinie, Róży Różańcowej itp.), albo w miejscu kultu (np. kościele). Konieczne jest odmówienie jednej części (5 dziesiątków) różańca nieprzerwanie, a do modlitwy ustnej dodać rozważania tajemnic.


8

Trzecim uczynkiem, który można spełnić w dowolny dzień, aby uzyskać odpust zupełny jest pobożne czytanie i rozważanie Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny.


9

Czwartym sposobem uzyskania odpustu całkowitego w którykolwiek dzień roku jest co najmniej półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.


10

Odpust całkowity jest udzielany również za pobożne nawiedzenie jednej z czterech bazylik większych w Rzymie w uroczystość Patrona Bazyliki, każde święto de praecepto (czyli takie, w które obowiązkowa jest obecność na Mszy Świętej) lub raz w roku w dowolnie wybrany przez wiernego dzień. Także udział w nabożeństwie porannym lub wieczornym w kościele stacjonarnym w Rzymie w dniu oznaczonym w mszale rzymskim wiąże się z odpustem zupełnym, podobnie jak nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny lub kościoła bądź ołtarza w dniu jego konsekracji. Odpust zupełny uzyskuje się także odwiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w dniu święta założyciela Zakonu.


11

Odpust całkowity można także uzyskać w ostatni dzień roku za publiczne odmówienie hymnu "Ciebie Boże wysławiamy", oraz za publiczne odmówienie hymnu "Veni Creator" pierwszego stycznia.


12

W każdy piątek Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny za odmówienie modlitwy "Oto ja" przed obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Można go również uzyskać za pobożne i uroczyste odmówienie "Przed tak wielkim Sakramentem" z wezwaniem i modlitwą w Wielki Czwartek oraz pobożne ucałowanie krzyża w Wielki Piątek. W Wielką Sobotę można uzyskać odpust całkowity za odnowienie w jakiejkolwiek używanej formie przyrzeczeń chrzcielnych.


13

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Zielone Świątki) jest możliwość otrzymania odpustu całkowitego za pobożne odmówienie hymnu Veni Creator.


14

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) odpust zupełny można uzyskać za pobożne i uroczyste odmówienie "Przed tak Wielkim Sakramentem" z wezwaniem i modlitwą.


15

W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa można otrzymać odpust całkowity za pobożne, publiczne odmówienie aktu wynagrodzenia "Jezu Najsłodszy".


16

Można też uzyskać odpust zupełny w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) za pobożne ucałowanie przedmiotu kultu religijnego (np. medalika, szkaplerza, różańca), poświęconego przez papieża lub biskupa oraz odmówienie wyznania wiary.


17

Odpust całkowity uzyskuje się za publiczne (np. w kościele) odmówienie aktu oddania się rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi w uroczystość Chrystusa Króla (czyli w ostatnią niedzielę zwykłą roku liturgicznego).


18

Można również uzyskać odpust zupełny za udział we Mszy świętej odprawianej na zakończenie Kongresu Eucharystycznego, co najmniej trzydniowych rekolekcjach lub kilku naukach misyjnych i ich uroczystym zakończeniu.


19

Przyjęcie (nawet przez radio lub telewizję) papieskiego błogosławieństwa Urbi et Orbi (łac. Miastu i Światu) udzielanego w Boże Narodzenie oraz Wielkanoc również wiąże się z odpustem całkowitym.


20

Odpust zupełny uzyskuje się także za udział w uroczystościach związanych ze świętem tytularnym parafii, często zwanych właśnie odpustem.


21

Odpustu całkowitego może dostąpić kapłan, który pierwszy raz w życiu odprawia Mszę Świętą i uczestniczący w niej wierni. Może go także dostąpić osoba, która pierwszy raz w życiu przyjmuje Komunię Świętą, lub uczestniczy w związanej z tym ceremonią.


22

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w dniu rocznicy chrztu świętego również łączy się z uzyskaniem odpustu zupełnego.


23

Uwagi i spostrzeżenia

  • Odpust zupełny można uzyskać tylko raz w ciągu dnia. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest moment śmierci.

  • Odpust można przekazać w intencji zmarłego lub własnej (za wyjątkiem odpustu uzyskanego przez obecność na cmentarzu w dniach 1-8 listopada i w kościele w Zaduszki). Nie można go ofiarować za kogoś innego, kto jeszcze żyje.

  • Niedopełnienie któregoś z warunków sprawia, że odpust jest cząstkowy. Również odmówienie jakiejkolwiek, nieujętej tu modlitwy lub spełnienie jakiegoś pobożnego uczynku w intencji zmarłych wiąże się z odpustem cząstkowym, czyli darowaniem części kar czyśćcowych. Ilość darowanej kary zależy od zaangażowania w uczynek/modlitwę wiernego.

  • Przemyśl płacenie za modlitwę cmentarnym żebrakom. Nigdy nie wiesz, czy ich modlitwa będzie szczera, zaś nieszczera modlitwa nie jest żadnym pożytkiem dla zmarłego. Oczywiście, możesz udzielić jałmużny, aby uzyskać dla niego odpust cząstkowy, jednak przekaż ją komuś, co do kogo jesteś pewny, że Twojej pomocy potrzebuje. Wartość odpustu cząstkowego w takim wypadku nie zależy bezpośrednio od kwoty, którą kogoś wspierasz - przypomnij sobie przypowieść o wdowim groszu.


Przeczytaj teraz:

  1. Klaudia Nosal Klaudia Nosal

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 31.10.2011

Komentarze

Bardzo wyczerpująca i przydatna porada. Dzięki.

Ostatnio zmieniony: 2011-11-03 15:39:38