Budowa domku letniskowego: co na to przepisy?

Postawienie domku letniskowego wydaje się sprawą banalną, szczególnie gdy kupujemy gotowy domek drewniany, który wystarczy rozłożyć na działce. Niestety jednak, każdy obiekt budowlany pojawiający się na działce podlega regulacjom prawnym. Zanim zdążymy kupić nieruchomość z przeznaczeniem na postawienie na niej domku letniskowego oraz zanim zaczniemy prace budowlane, należy koniecznie przyjrzeć się tym obostrzeniom prawnym. Dla nieuważnych przewidziane są wysokie kary pieniężne w postaci grzywny. Sprawdź poniżej, czy budowa domku letniskowego, który sobie wymarzyłeś, jest legalna na twojej działce!

1
Na zdjęciu: domek letniskowy o powierzchni 33 m² wykonany ze świerku, pomalowany na biało. Budowa takiego domku letniskowego na działce nie wymaga pozwolenia na budowę. Fot. Ogrodosfera.pl Na zdjęciu: domek letniskowy o powierzchni 33 m² wykonany ze świerku, pomalowany na biało. Budowa takiego domku letniskowego na działce nie wymaga pozwolenia na budowę. Fot. Ogrodosfera.pl

Domki letniskowe, które są połączone na stałe z gruntem, uznawane są według prawa za budynki, a ich budowa wymaga pozwolenia. Głębokość lub rodzaj mocowania nie mają tutaj żadnego znaczenia. Pod pojęciem trwałego połączenia z gruntem kryją się więc takie mocowania jak betonowe fundamenty, stalowe kotwy lub punktowe słupy stabilizujące konstrukcję w ziemi. Jeśli domek jest w nie wyposażony, może zostać wybudowany tylko za zgodą odpowiedniego urzędu (urzędu miasta na prawach powiatu lub starostwa powiatowego).Jeśli jednak domek letniskowy jest wyłącznie postawiony na podłożu, a nie do niego przymocowany, wówczas może stać legalnie na naszym terenie, bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę, ani też – od 1 stycznia 2017 roku– bez zgłaszania tego faktu do odpowiednich organów. Nawierzchnia, na której stawiamy domek, może być już zabetonowana i stale osadzona w gruncie. Dlatego wszelkie wylewki betonowe lub postawienie betonowych bloczków wkopanych w ziemię jak najbardziej wchodzą tu w grę.


2
Domki letniskowe zamieszkiwane przez cały rok, nawet jeśli ich powierzchnia jest mniejsza niż 35 m² wymagają pozwolenia na budowę. Na zdjęciu: domek letniskowy o powierzchni 10  m², który ze względu na swoją powierzchnię, może stanąć na działce legalnie bez pozwolenia na budowę i bez konieczności zgłaszania zamiaru jego budowy do urzędów. Fot. Ogrodosfera Domki letniskowe zamieszkiwane przez cały rok, nawet jeśli ich powierzchnia jest mniejsza niż 35 m² wymagają pozwolenia na budowę. Na zdjęciu: domek letniskowy o powierzchni 10 m², który ze względu na swoją powierzchnię, może stanąć na działce legalnie bez pozwolenia na budowę i bez konieczności zgłaszania zamiaru jego budowy do urzędów. Fot. Ogrodosfera

Warto przy tym wspomnieć, że bez pozwolenia i bez zgłaszania takiego zamiaru do odpowiednich urzędów można budować tylko te domki letniskowe, których powierzchnia nie przekracza 35 m² (dotyczy to terenów wiejskich) oraz 25 m² (dot. terenów miejskich). Jednocześnie, rozpiętość domku nie może być większa niż 4,8 m. Ilość takich obiektów nie może przekraczać 2 na każde 500 m² powierzchni działki. Dodatkowo, dla zachowania takiej procedury, domek ten musi być też parterowy i nie może być zamieszkiwany przez cały rok. W przeciwnym wypadku konieczne będzie ubieganie się o pozwolenie na budowę.Domki letniskowe uznane za tymczasowe, o określonej powierzchni, wobec których zaniechano obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłaszania zamiaru budowy, muszą mimo wszystko wpisywać się w dotychczasowe zasady dotyczące budowania obiektów budowlanych. Dotyczy to odległości obiektu od różnych obiektów budowlanych, w tym od płotu i od obiektów stojących na sąsiedniej działce.


3

Wysokość grzywny za wybudowanie domku letniskowego bez pozwolenia

Zaniechanie obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę grozi karą grzywny w wysokości 25 tyś zł i niestety nierzadko urzędy decydują się na nałożenie takiej kary za uprawianie tak zwanej samowolki budowlanej. Analogicznie, kara grzywny za zbudowanie domku niezakotwiczonego w podłożu, zakwalifikowanego jako tymczasowy, wynosi 5 tyś zł.


4

Jak wygląda procedura ubiegania się o pozwolenie na budowę domku letniskowego?

Jak wygląda procedura ubiegania się o pozwolenie na budowę domku letniskowego? Gdy uzyskamy pozwolenie na budowę, prace budowlane powinny rozpocząć się na naszej działce w ciągu dwóch lat. Fot. Ogrodosfera

Aby uzyskać zgodę, musimy złożyć odpowiedni formularz w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu i zaczekać na pozwolenie. Do formularza należy dołączyć informacje o tym, jakie prace będą przeprowadzane na działce w ramach budowy domku, jaki będzie ich zakres oraz kiedy mamy zamiar je rozpocząć. Należy także przedłożyć dokument świadczący o prawie do dysponowania nieruchomością oraz dokładne szkice konstrukcji, która ma stanąć na działce. Gdy uzyskamy pozwolenie na budowę, budynek powinien stanąć na naszej działce w ciągu dwóch lat. Po upływie tego czasu musimy przejść przez całą procedurę jeszcze raz.


5

Przepisy regulujące budowę domków letniskowych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych

Zupełnie inne zasady stosuje się do domków letniskowych, które chcemy postawić na tak zwanych ogródkach działkowych. Tutaj sprawa wygląda zdecydowanie bardziej liberalnie: altany, domki letniskowe, domki narzędziowe i wszelkiego rodzaju inne obiekty mogą być stawiane od dawna bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę oraz bez konieczności zgłaszania zamiaru budowy do żadnego z urzędów. Obiekty te muszą jednak być mniejsze niż 25 m² dla terenów miejskich i analogicznie: 35 m² dla terenów wiejskich. Dodatkowo, jeśli dachy domków są płaskie, obiekty w całości nie mogą być wyższe niż 5 m. Przy dachach płaskich wymaga się maksymalnie 4 m wysokości.


6

Czy można zbudować domek letniskowy na nieuzbrojonej działce?

Czy można zbudować domek letniskowy na nieuzbrojonej działce? Fot. Domek letniskowy drewniany o powierzchni 32 m², wyposażony w solidnie zadaszoną werandę. W środku znajdują się 4 pomieszczenia. Chata została zbudowana z drewna świerkowego. Fot. Ogrodosfera.pl

Domki letniskowe, czyli obiekty używane tymczasowo, niepołączone na trwałe z gruntem, mogą stanąć na nieuzbrojonej działce (pod warunkiem, że konkretna gmina nie ustaliła indywidualnie inaczej, a należy to sprawdzić w planie miejscowym). I analogicznie – jeśli staramy się o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego całorocznego, wówczas dostaniemy odmowę aż do czasu, gdy działka będzie całkowicie uzbrojona w potrzebne do funkcjonowania media.


7

Przed zakupem nieruchomości, sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przed zakupem nieruchomości, sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Na zdjęciu: niewielki domek z dwuskrzydłowymi drzwiami i dużymi, przeszklonymi oknami. Budynek, ze względu na niewielką powierzchnię i tymczasowy charakter użytkowania, nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru budowy. Fot. Ogrodosfera

Zasady są takie, że na konkretnym terenie można realizować tylko taką zabudowę, jaką w nim przewidziano. Dlatego, chcąc zbudować domek letniskowy w malowniczym terenie, powinniśmy ustalić, pod jaką gminę lub miasto podlega i udać się tam, aby sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli planu nie ma, wówczas przepisy należy sprawdzać w warunkach zabudowy ustalonych dla danego terenu. Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy pozwala na budownictwo jednorodzinne, wówczas domek letniskowy można postawić tylko w formie spełniającej warunki budynku całorocznego, mieszkalnego. Jeśli plan obejmuje budownictwo mieszkaniowo-rekreacyjne, wówczas problem jest mniejszy i niekonieczne jest przyłączenie takiego budynku do mediów, wyposażenia w instalacje ani też doposażania w izolację cieplną.


8

Czy domek letniskowy można zbudować w lesie lub na działce rolnej?

Czy domek letniskowy można zbudować w lesie lub na działce rolnej? W większości przypadków, budowa domku letniskowego w lesie jest niemożliwa. Na zdjęciu: domek letniskowy, fot. Ogrodosfera

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domku letniskowego na gruncie rolnym, musimy wykazać, że obecność owego budynku jest ściśle związana z przeznaczeniem działki. Inaczej mówiąc – musimy wykazać, że potrzebujemy obecności tego domku po to, aby uprawiać grunt rolny. W związku z tym, że zabudowa zagrodowa to nie to samo, co letniskowa, powstaje tutaj mnóstwo problemów.Jeśli zaś chodzi o budowę domku letniskowego w lesie, zwykle jest to niemożliwe, chyba że miejscowy plan wprost dopuszcza taką zabudowę (bardzo rzadko tak się dzieje). Jednakże również i w tym przypadku taka zabudowa, o ile jest możliwa, to tylko wówczas, gdy domek ma związek z funkcją leśną terenu.


9

Decyzję o tym, czy domek letniskowy możemy zbudować na działce leśnej lub rolnej wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Działki leśne i rolne, na których chcemy zbudować domki letniskowe powinny mieć dostęp do dróg publicznych oraz być uzbrojone na tyle, aby przeprowadzenie budowy było możliwe (a więc konieczny może być dostęp do bieżącej wody oraz przyłącze elektryczności). Dodatkowo, przy drodze, przy której znajduje się działka, na której chcemy postawić domek, powinien znajdować się co najmniej jeden taki budynek, na podstawie którego można określić charakter naszej ewentualnej budowli. Są to podstawowe wymagania, jakie musi spełniać działka. Spełnienie ich nie oznacza, że uzyskamy zgodę na budowę. Na przeszkodzie bowiem mogą stanąć jeszcze inne przepisy, na przykład te dotyczące ochrony środowiska lub rozporządzenia miejscowe, ustanawiane przez wojewodów konkretnych obszarów.


10

Podsumowanie

Przed zakupem działki z myślą o postawieniu na niej domku letniskowego należy koniecznie udać się do odpowiednich urzędów (wydział architektury urzędu gminy, wydział geodezji w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta oraz wydział ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym). Jest to konieczne, aby dowiedzieć się, czy nie będziemy mieli problemu z postawieniem na działce domku letniskowego na takich warunkach, jakie nam odpowiadają.Na fotografiach znajdują się domki drewniane na działkę (autor: Ogrodosfera.pl)Sprawdź, jak jeszcze mogą wyglądać domki ogrodowe z drewna na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=5FWZXBzLcdw


Przeczytaj teraz:

źródła zdjęć: Zdjęcia pochodzą z serwisu Ogrodosfera

  1. Michalina Jaworska Michalina Jaworska

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 12.03.2017

Komentarze