Jak założyć sprawę u komornika o zapłatę?

Wierzyciel, który posiada oryginał wyroku sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności, może skierować swoją sprawę do komornika. Do tytułu wykonawczego należy jednak podpiąć właściwie napisany wniosek. Co należy w nim uwzględnić, aby szybko i skutecznie komornik mógł odzyskać nasze pieniądze?

1

Tworzymy wniosek

Na stronach internetowych kancelarii komorniczych można pobrać właściwe wnioski egzekucyjne. Te jednak są ogólne i może okazać się, że niektóre punkty wniosku należałoby znacząco rozbudować z uwagi na posiadaną wiedzę o dłużniku i jego majątku. W związku z tym najłatwiej samemu skonstruować odpowiednie pismo. Wbrew powszechnej opinii nie jest to wcale takie trudne.


2

Postawy tworzenia wniosku

Pierwszą i podstawową kwestią jest uzupełnienie pisma o aktualną datę i miejscowość. Ponadto, wniosek należy zaadresować do wybranej kancelarii komorniczej. Warto też wyraźnie zaznaczyć, że jest to wniosek egzekucyjny o zapłatę. Na samym dole kartki należy złożyć czytelny podpis (imię oraz nazwisko), zaś poniżej wskazać załącznik, czyli wspomniany już tytuł egzekucyjny.


3

Wskaż strony postępowania

We wniosku należy wskazać dłużnika i wierzyciela. W przypadku tego pierwszego nie wystarczy jedynie podać jego imienia, nazwiska czy adresu zamieszkania. Warto też wskazać nr PESEL, NIP, datę urodzenia czy imiona rodziców. W ten sposób komornik nie będzie musiał występować do właściwego urzędu miasta i ustalać danych osobowych dłużnika, ale od razu będzie mógł poszukiwać jego majątku. Ponadto, wierzyciel musi wskazać swoje dane osobowe i numer swojego konta bankowego.


4

Podaj, na jakiej podstawie domagasz się zapłaty

Istotną częścią wniosku egzekucyjnego jest wymienienie tytułu egzekucyjnego, na podstawie jakiego komornik ma przeprowadzić czynności. Należy zatem napisać, że załącza się tytuł wykonawczy, dla przykładu: Nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 12.06.2013 roku, sygnatura akt I Nc 1234/13 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 13.08.2013 roku.


5

Czego oczekujesz?

Czego oczekujesz?

Wierzyciel wcale nie musi wnosić o wyegzekwowanie całej sumy, która została wymieniona na tytule. Właśnie dlatego należy wskazać kwotę, którą komornik ma ściągnąć. Dodatkowo, wierzyciel może domagać się zasądzonych w tytule odsetek, kosztów procesu, kosztów klauzuli oraz kosztów poprzedniej egzekucji, jeżeli takowa miała miejsce.


6

Wskaż sposoby

Wskaż sposoby

Aby ściągnąć dług komornik musi wiedzieć, z jakich elementów majątku ma to zrobić. Możesz zatem wskazać wynagrodzenie dłużnika, jego ruchomości (na przykład posiadane samochody), nieruchomości, a także rachunki bankowe lub wierzytelności. Te ostatnie to choćby dochody uzyskiwane z umów zlecenia, o dzieło.


źródła zdjęć: fot. dkimages

  1. Michalina Sztudar

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 30.07.2013

Komentarze