Jak dobrać style kierowania w praktyce?

Style Kierowania - opis. Istnieją Cztery Style kierowania, nie ma stylów lepszych bądź gorszych, wg badan amerykańskiego rynku jedynie 5-10% kadry menadżerskiej używa czterech styli jednocześnie, to oznacza, że Ci managerzy potrafią używać różnych styli w zależności od okoliczności jak również w zależności od poziomu rozwoju swojego pracownika. Style kierowania w praktyce Aby zrozumieć zarządzanie poprzez style kierowania należy zrozumieć podstawową zależność między naszymi pracownikami, a nami – managerami.

1

Cztery style:
-Instruujący
-Kontrolujący
-Delegujący
-Usprawniający


2

Styl Instruujący
Nowo zatrudniony pracownik:
-Nie zna organizacji
-Nie zna zasad panujących w biurze
-Nie wie co nieoficjalnie należy do jego obowiązków
- Nie wie co formalnie należy do jego obowiązku
-Nie zna zasad komunikacji w firmie
Do takiego pracownika używamy styl Instruujący.
-Poprzez Styl Instruujący wdrażamy pracownika w życie naszej firmy, staramy się go jak najszybciej zaaklimatyzować.
- Przedstawiamy pracownikowi zasady oficjalne, jak i nieoficjalne panujące w biurze (np. nie mile widziane są spóźnienia, ale poświęcenie 15 minut celem zrobienia kawy o poranku i dyskusje z kolegami z pracy jest akceptowalne)
-Często opis stanowiska mija się z faktycznym zakresem wykonywania obowiązków.
Zdarza się, że osoby, które przychodzą do pracy przykładowo w administracji muszą dodatkowo kontaktować się klientami, jednak Dział Obsługi Klienta nie był celem ich aplikacji.
-Warto określić sens niesformalizowanych zadań
-Zapoznajemy pracownika z oficjalnymi zadami pracy w biurze, przedstawiamy codzienne zadania, przedstawiamy narzędzia, z których może skorzystać.
- Przedstawiamy również osoby, do których może się zwrócić z prośbą o pomoc w sytuacjach problematycznych

Styl Instruujący - Styl Kierowania opis:
-Na tym etapie pojawia się jedynie komunikacja jednostronna.
-Manager przekazuje zasady pracownikowi, on natomiast aktywnie słucha
-Zadaniem Managera jest szybkie, ale dokładne wprowadzenie.
- Cała odpowiedzialność po stronie Managera
- Zero odpowiedzialności po stronie pracownika
-Wspieramy pracownika
-Wykorzystaj styl Instruujący, aby zapoznać Pracownika ze środowiskiem, stanowiskiem, komunikacją, on jest zielony na tym etapie tylko słucha


3

Styl Kontrolujący
-W odniesieniu do pracownika wprowadzonego w zasady życia organizacji.
-Na tym etapie pracownicy często tracą zapał do pracy.
-Przerasta ich ilość obowiązków, popadają w rutynę, nie znajdują wspólnego języka z organizacją, w której pracują. Uważają czasem, że ich praca jest bezcelowa, „nie widzą wizji końca”.
-Nie zna zasad nieformalnej komunikacji w firmie, przykładowo Pani Zosia od 9:30-10:00 pije kawę, w tym czasie nie ma co jej zawracać głowy bo i tak nie pomoże. Justyna wychodzi z pracy codziennie o 14, musi odebrać córkę z przedszkola, także wszystkie sprawy należy załatwiać do 12, a Karol gra w sobotę w Polo i cały piątek myśli tylko o tym (nie przychodź do niego w ten dzień, chyba, że chcesz zacząć grać w Polo)

Do takiego pracownika używamy styl Kontrolujący
-Twój pracownik jest częściowo-samodzielny
-Na tym etapie pojawia się namiastka dialogu, jednak nadal jest to monolog.
-Musimy okazywać wsparcie! Odwiedzamy często pracownika przy jego stanowisku, pytamy jak mu idzie? Jak mija dzień? Czy potrzebuje pomocy?
-Zadajemy dużo pytań zamkniętych (nie prosimy o feedback)
-Wspieraj! Na tym etapie wykłada się dużo ludzi.

Styl Kontrolujemy- Styl Kierowania opis:
-Cała(prawie) odpowiedzialności spoczywa nadal na Managerze
-Wspieramy pracownika bardzo mocno
-Pytamy o samopoczucie, odwiedzamy pracownika kilka razy w ciągu dnia
-Kontrolujemy pracownika na każdym kroku
-Pytamy jak idzie praca, klepiemy po ramieniu, jednocześnie sprawdzamy czy postępuje wg przekazanych wcześniej instrukcji
-pytamy pracownika jak zrozumiał nasze instrukcje
-wyjaśniamy źle zrozumiane kwestie
-Wsparcie, wsparcie, wsparcie


4

Usprawniający:
Styl Usprawniający:
Do takiego pracownika używamy styl Usprawniający
-Twój pracownik jest w głównej mierze samodzielny
-Brak mu pewności siebie do dokonywania samodzielnych, poprawnych decyzji, będzie szukał wsparcia u przełożonego
-Jest bliski wykonywania swoich obowiązków prawie samodzielnie

Styl Usprawniający - Styl Kierowania opis:
-pojawia się komunikacja dwustronna,
-Zadajemy pracownikowi pytania podczas zlecania zadania, pytamy jak chciał by osiągnąć aktualny cel
-Pracownik jest w dużej mierze samodzielny
-Należy wspierać jego samodzielne pomysły, nadal budujemy jego pewność siebie
-Dajmy coraz więcej swobody i odpowiedzialności


5

Delegujący:
Styl Delegujący:
- Uczeń przerósł mistrza,
- Pełna komunikacja dwustronna
- Nasz pracownik jest w pełni samodzielny, jest expertem w swojej dziedzinie
- Jest Skarbem dla firmy, jako sprzedawca wykonuje 250% normy miesięcznej, pracując na produkcji kontroluje linie o 50% więcej niż inni.
Do takiego pracownika używamy styl Delegujący:
-Dajemy zadania nie narzucając i nie proponując rozwiązania
-Pytamy o datę realizacji
-Expert potrafi sobie poradzić, jeżeli będzie mu brakowało zasobów, sam je znajdzie, jeżeli nie będzie mógł sobie poradzić poprosi o pomoc.
-Pracownik ma z reguły wieloletni staż pracy w firmie i zna ją ‘od podszewki’


6

Ken Blanchard mówi, że tylko ok 5% ludzi potrafi używać czterech styli jednocześnie, czyli zależnie od pracownika, z którym rozmawiają, w zależnie od zadnie jakie wykonają
15% używa trzech styli
35% używa dwóch styli
45% używa jednego stylu
Styl delegujący - Styl Kierowania opis:
-Twój pracownik jest ekspertem
-Szanuj swojego pracownika
-Wynagradzaj go
-Nie pozwól mu się nudzić
-Celebruj sukcesy, również publicznie (zapytaj czy Pracownikowi to nie przeszkadza, niektórzy palą się ze wstydu)
-Pełna odpowiedzialność spoczywa na pracowniku
- Lubi wyzwania i kreatywne zadania


7

Kolejne publikacje
Zachęcam was do czytania kolejnych artykułów, które pojawią się serwisie
-Jak używać style kierowania do nowych sytuacji/zmian?
-Jak używać style kierowania w grupie?
-Jak ustalić kompetencje i czym one są?
- Jaki jest wpływ kompetencji na style kierowania?
-Jakie są zasady poprawnej komunikacji?
-Jak odróżnić zadania na ważne i pilne?
-Jak delegować zadania?


  1. Jan Stodulski Jan Stodulski

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 25.04.2012

Komentarze

przydatne

Ostatnio zmieniony: 2013-01-24 11:24:36