Bartosz Parfieniuk

  1. 7 pkt. Adept

Bartosz Parfieniuk o sobie:

Adwokat w Firmie Adwokackiej
Kramer, Łapiński, Oksentowicz, Winarski, Wyszyński
ul. M. Skłodowskiej - Curie 3
15 - 950 Białystok


Moje porady

  1. tematy pomocy: tagi, tagi2
Bartosz Parfieniuk Jak nie zostać oszukanym, gdy pracodawca nie chce podpisać umowy ("praca na czarno")?

Sytuacja, w której pracodawca nie chce z nami podpisać umowy, zdarza się często. Związane jest to z kosztami, których chce uniknąć pracodawca. Prawda jest jednak również taka, iż sami nie domaga...

Bartosz Parfieniuk Jak długo trwa okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony?

Wypowiedzenie to wprowadzony przez ustawodawcę czas ochrony pracownika przed nagłymi decyzjami pracodawcy. Wypowiedzieć można każdą umowę (uwaga: umowy na czas określony), co istotne - przyczyna...

Bartosz Parfieniuk Jak wyglądają prawa i obowiązki pracownika w przypadku umowy zlecenia/umowy o dzieło?

Umowa zlecenie i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, które regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego.

Bartosz Parfieniuk Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa o pracę na czas określony i nieokreślony?

Treść umowy o pracę uregulowana jest przepisami Kodeksu pracy. Oczywiście kodeks określa pewne minimum, które strony umowy mogą rozszerzyć. Pamiętać należy, iż w przypadku wprowadzenia postanowi...

Bartosz Parfieniuk Jak wygląda obowiązek meldunkowy w przypadku wynajmu mieszkania?

Wynajmując mieszkanie i mając zamiar pobytu w nim przez okres dłuższy niż trzy doby, mamy ustawowy obowiązek zameldowania się, co wprost wynika z art. 10 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach o...

Bartosz Parfieniuk Jak ustrzec się przed oskarżeniami o zniszczenie mieszkania?

Przede wszystkim pamiętajmy o dobrze sporządzonej umowie najmu (co powinna zawierać - w osobnej poradzie). Jeżeli mamy możliwość wpłynięcia na treść umowy - dokładnie uregulujmy przypadki, w któ...